Informacioni sistem
za stomatološke ordinacije

Po meri stomatologa

  • Elektronski multimedijalni karton
  • Moderan izgled i intuitivno korišćenje
  • SMS i Email komunikacija sa pacijentima
  • Obrada dentalnih snimaka
  • Obračun plata i praćenje učinka doktora
  • Povezivanje sa sistemima za kamere
  • Razvijena i garantovana tehnička podrška
Pogledaj sve

Klijenti

Pogledaj sve