Asistent

Informacioni sistem za stomatološke ordinacije

Kartoteka

Svaki pacijent poseduje svoj elektronski multimedijalni karton (EMR)

Zakazivanje

Zakazivanje se u Asistentu obavlja lako i brzo zahvaljujući intuitivnom grafičkom prikazu.

SMS i Email

Modul za komunikaciju omogućava slanje različitih obaveštenja pacijentima, kolegama i saradnicima putem SMS i email poruka.

Finansije

Kroz finansijski modul se može videti presek poslovanja čitave ordinacije.

NOVO

GOOGLE CALENDAR SYNC

Svaki pacijent poseduje svoj elektronski multimedijalni karton (EMR). U njemu se čuvaju svi relevantni podaci: radovi, statusi, snimci, termini, finansije i dokumentacija.
Celokupna kartoteka se lako pretražuje uz pomoć filtera, opcija za sortiranje i predefinisanih pregleda.

U Asistentu su dostupne mnoge funkcije naprednih alata za obradu digitalnih dentalnih snimaka. 

Sve akcije koje se vrše nad snimkom se snimaju tako da je istorija jednog snimka uvek dostupna. Takođe, postoje i opcije za paralelno upravljanje većim brojem snimaka na ovaj način možete kreirati tzv. “PRE i POSLE” preglede. Korišćenjem ove dve opcije, brzo se dobija uvid u progres radova pojedinog pacijenta. 

Obrađeni snimci se mogu snimati, štampati i poslati email-om. 

Ovaj modul je jedan od najpopularnijih među našim korisnicima.

 • poboljšavanje kvaliteta slike
 • osvetljenje i kontrast
 • inverzija (pozitiv-negativ)
 • filteri
 • pisanje i crtanje po slici
 • markiranje delova snimka
 • zoom
 • rotacija
 • dodavanje opisa
 • lenjir i uglomer sa kalibracijom
 • učitavanje snimaka sa različitih uređaja
 • slanje slika elektronskom poštom
 • istorija izmena nad slikom
 • štampa dela snimka sa logom ordinacije
 • izvoz obrađenih snimaka
 • paralelna obrada većeg broja snimaka

Zainteresovani ste za program Asistent?

Ukoliko ste zainteresovani za besplatnu prezentaciju programa (preko interneta ili u ordinaciji), želite da postanete partner ili Vas zanimaju bilo kakve dodatne informacije o Asistent-u pozovite nas ili kontaktirajte putem email-a

 • Cara Dušana 7, 21000 Novi Sad, Srbija
 • asistent@2dsoft.com
 • +381 (0) 21 21 55 830
 • +381 (0) 64 812 811 0